Witamy w sklepie internetowym cottonmoose. | WYPRZEDAŻ| Sprawdź
Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /usr/home/cotton/domains/cottonmoose.shop.pl/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme-wordpress/src/MenuWalker.php on line 8

ZWROT PRODUKTU

Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionych w naszym sklepie produktów w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia produktu - przykładowo jeśli dostałeś produkt w poniedziałek, termin na zwrot należy liczyć od dnia następnego czyli od wtorku.

Celem dokonania zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu dostępnego poniżej co znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy zwrot pieniędzy.

Wypełniony formularz zwrotu prosimy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres: Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 88; 42-202 Częstochowa

Uprzejmie informujemy, że konsument odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu produktu we własnym zakresie.

W razie zwrotu jednego lub większej ilości produktów kupionych jak ZESTAW (zakup dokonany przy pomocy kreatora zestawów), Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny za zwrócony produkt pomniejszając zwracaną kwotę, o kwotę rabatu jaki otrzymał Klient kupując zestaw. 

WYMIANA PRODUKTU

Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionych w naszym sklepie produktów na inne dostępne w sklepie w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin 14 dni rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia produktu - przykładowo jeśli dostałeś produkt w poniedziałek, termin na zwrot produktu, który chcesz wymienić należy liczyć od dnia następnego czyli od wtorku.

Celem dokonania wymiany prosimy o wypełnienie formularza wymiany dostępnego poniżej co znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy wymianę na inny produkt.

Wypełniony formularz zwrotu prosimy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres: Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 88; 42-202 Częstochowa

W wypadku różnicy w cenie pomiędzy produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, Klient będzie odpowiednio obowiązany do dopłaty różnicy albo sklep do jej zwrot

REKLAMACJA

Konsument może skorzystać z uprawnienia wynikającego z rękojmi i złożyć reklamację, w razie gdy zakupiony przez Konsumenta za pośrednictwem naszego sklepu produkt posiada wady.

Celem zgłoszenia reklamacji prosimy o poinformowanie nas o przyczynie złożenia reklamacji, rodzaju stwierdzonej wady, okolicznościach jej powstania oraz o produkcie i numerze zamówienia, którego dotyczy reklamacja najlepiej poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego poniżej, co znacznie ułatwi nam przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.

Wypełniony formularz, wraz z produktem, którego dotyczy reklamacja prosimy odesłać na adres: Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 88; 42-202 Częstochowa

Ustosunkowanie się do reklamacji przez sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy we wskazanym powyżej terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Koszt wymiany lub naprawy produktu, w razie gdy zakupiony produkt posiada wadę, ponosi sprzedawca. Przesyłkę reklamacyjną Konsument wysyła na własny koszt, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie (istnienia wady w produkcie) poniesiony przez Konsumenta koszt zostanie mu zwrócony (w kwocie równej kosztowi najtańszej przesyłki poczty polskiej). W razie gdy, po zbadaniu reklamowanego produktu sprzedawca nie stwierdzi w nim wady podlegającej rękojmi na którą powołuje się Konsument, produkt zostanie odesłany na koszt Konsumenta.

Załącznik nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Załącznik numer 2 - formularz zwrotu (odstąpienia od umowy)

Załącznik nr 3 – formularz reklamacji


Załącznik nr 4 - formularz wymianyMASZ PYTANIA ?

sklep@cottonmoose.pl

Konto

ZNAJDŹ NAS

OBSŁUGIWANE PŁATNOŚCI

0