ZWROT PRODUKTU

Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionych w naszym sklepie produktów w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin 30 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia produktu - przykładowo jeśli dostałeś produkt w poniedziałek, termin na zwrot należy liczyć od dnia następnego czyli od wtorku.

Celem dokonania zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu dostępnego poniżej co znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy zwrot pieniędzy.

Wypełniony formularz zwrotu prosimy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres: Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 88; 42-202 Częstochowa

Uprzejmie informujemy, że konsument odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu produktu we własnym zakresie.

W razie zwrotu jednego lub większej ilości produktów kupionych jak ZESTAW (zakup dokonany przy pomocy kreatora zestawów), Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny za zwrócony produkt pomniejszając zwracaną kwotę, o kwotę rabatu jaki otrzymał Klient kupując zestaw. 

WYMIANA PRODUKTU

Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionych w naszym sklepie produktów na inne dostępne w sklepie w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin 30 dni rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia produktu - przykładowo jeśli dostałeś produkt w poniedziałek, termin na zwrot produktu, który chcesz wymienić należy liczyć od dnia następnego czyli od wtorku.

Celem dokonania wymiany prosimy o wypełnienie formularza wymiany dostępnego poniżej co znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy wymianę na inny produkt.

Wypełniony formularz zwrotu prosimy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres: Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 88; 42-202 Częstochowa

W wypadku różnicy w cenie pomiędzy produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, Klient będzie odpowiednio obowiązany do dopłaty różnicy albo sklep do jej zwrotu. Informujemy także, że koszt wysyłki kolejnego produktu leży po stronie Klienta.

REKLAMACJA

Konsument może skorzystać z uprawnienia wynikającego z rękojmi i złożyć reklamację, w razie gdy zakupiony przez Konsumenta za pośrednictwem naszego sklepu produkt posiada wady.

Celem zgłoszenia reklamacji prosimy o poinformowanie nas mailem na adres sklep@cottonmoose.pl o przyczynie złożenia reklamacji, rodzaju stwierdzonej wady, okolicznościach jej powstania oraz o produkcie i numerze zamówienia, którego dotyczy reklamacja (możesz użyć formularza reklamacji dostępnego poniżej) oraz o załączenie do maila zdjęć stwierdzonej wady. 

W mailu zwrotnym poinformujemy Cię o dalszych krokach. 

Informujemy, że w razie odesłania produktu, koszt wymiany lub naprawy, w razie gdy zakupiony produkt posiada wadę, ponosi sprzedawca. Przesyłkę reklamacyjną Konsument wysyła na własny koszt, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie (istnienia wady w produkcie) poniesiony przez Konsumenta koszt zostanie mu zwrócony (w kwocie równej kosztowi najtańszej przesyłki poczty polskiej). W razie gdy, po zbadaniu reklamowanego produktu sprzedawca nie stwierdzi w nim wady podlegającej rękojmi na którą powołuje się Konsument, produkt zostanie odesłany na koszt Konsumenta.

Adres dla reklamacji to Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 88, 42-202 Częstochowa.

Załącznik nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Załącznik numer 2 - formularz zwrotu (odstąpienia od umowy)

Załącznik nr 3 – formularz reklamacji


Załącznik nr 4 - formularz wymiany