Skip to main content

nowy adres dla zwrotów, wymiany i reklamacji

Cottonmoose Shop
ul. Gratyny 11b, 02-995 Warszawa 

ZWROT PRODUKTU

Klientom wskazanym w Regulaminie przysługuje prawo zwrotu zakupionych w naszym sklepie produktów w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin 30 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia produktu – przykładowo jeśli dostałeś produkt w poniedziałek, termin na zwrot należy liczyć od dnia następnego czyli od wtorku.

Celem dokonania zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu dostępnego poniżej co znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy zwrot pieniędzy.

Wypełniony formularz zwrotu prosimy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres: Cottonmoose Shop, ul. Gratyny 11b; 02-995 Warszawa (Uwaga – jest to nowy adres do zwrotów, adres w Częstochowie jest nie aktualny)

Uprzejmie informujemy, że odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu produktu we własnym zakresie.

WYMIANA PRODUKTU

Klientowi przysługuje prawo wymiany zakupionych w naszym sklepie produktów na inne dostępne w sklepie w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin 30 dni rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu doręczenia produktu – przykładowo jeśli dostałeś produkt w poniedziałek, termin na zwrot produktu, który chcesz wymienić należy liczyć od dnia następnego czyli od wtorku.

Celem dokonania wymiany prosimy o wypełnienie formularza wymiany dostępnego poniżej co znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy wymianę na inny produkt.

Wypełniony formularz zwrotu prosimy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres: Cottonmoose Shop, ul. Gratyny 11b; 02-995 Warszawa (Uwaga – jest to nowy adres do zwrotów i wymiany, adres w Częstochowie jest nie aktualny)

W wypadku różnicy w cenie pomiędzy produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, Klient będzie odpowiednio obowiązany do dopłaty różnicy albo sklep do jej zwrotu. Informujemy także, że koszt wysyłki kolejnego produktu leży po stronie Klienta.

REKLAMACJA

Klient może skorzystać z uprawnienia wynikającego z rękojmi i złożyć reklamację, w razie gdy zakupiony przez niego za pośrednictwem naszego sklepu produkt posiada wady.

Celem zgłoszenia reklamacji prosimy o poinformowanie nas mailem na adres [email protected] o przyczynie złożenia reklamacji, rodzaju stwierdzonej wady, okolicznościach jej powstania oraz o produkcie i numerze zamówienia, którego dotyczy reklamacja (możesz użyć formularza reklamacji dostępnego poniżej) oraz o załączenie do maila zdjęć stwierdzonej wady. 

W mailu zwrotnym poinformujemy Cię o dalszych krokach. 

Informujemy, że w razie odesłania produktu, koszt wymiany lub naprawy, w razie gdy zakupiony produkt posiada wadę, ponosi sprzedawca. Przesyłkę reklamacyjną Klient wysyła na własny koszt, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie (istnienia wady w produkcie) poniesiony przez Klienta koszt zostanie mu zwrócony. W razie gdy, po zbadaniu reklamowanego produktu sprzedawca nie stwierdzi w nim wady podlegającej rękojmi na którą powołuje się Klient, produkt zostanie odesłany na jego koszt.

Adres dla reklamacji to

Cottonmoose Shop, ul. Gratyny 11b; 02-995 Warszawa (Uwaga – jest to nowy adres do reklamacji, adres w Częstochowie jest nie aktualny)

.

Załącznik nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Załącznik numer 2 – formularz zwrotu (odstąpienia od umowy)

Załącznik nr 3 – formularz reklamacji

Załącznik nr 4 – formularz wymiany